05 Ruj

Digitalni kiosci

Digitalni kiosci
Serija digitalnih kioska, namijenjenih interakciji sa posjetiocima i kupcima.
Digitalni kiosci opremljeni touch- screen tehnologijom , bazirani prvenstveno na opensource operativnim sistemima pokreću vaše samostalne aplikacija ili web aplikacije.
Serija koju predstavljamo namijenjena je za indoor korištenje.
Formati ekrana prilagođeni su za svaki enterijer, počev od tabletnih formata 10,1 inch (miniTab),  24 inch standard kiosk, te megaTouch 42 inch touch-screen. Kiosci su standardno opremljeni zaštitom okruženja pokretane aplikacije sa kiosk protected aplikacijom.
Mi vam predstavljamo hardware i software platformu za Vašu ideju.Izrađujemo posebno specijalizirane aplikacije za Vaše specifične potrebe.
Vrhunski dizajn sa inox materijalima  i etalbond kompozitnim panelima.

Neki od primjera korištenja možete vidjeti u autosalonima, turističkim info tačkama, aerodromima, shoping centrima, muzejima i galerijama, posebno kao zamjena za oglasne ploče kao  info paneli u institucijama i školama.nazad na vrh