05 Ruj

Registracija domene

Pojam Internet Domain Name ili kako ga u našem jeziku nazivamo internet domen (domena) je tipizirano ime prema kojem će se prepoznavati vaša web stranica ili vaše mail adrese na Internetu.

Struktura naziva domena je tipa vas_naziv.top_domena (vaš naziv je odijeljen tačkom od top domene). Npr domena naše firme je skype.ba (ovdje smo mi izabrali ime "skype" , a opredijelili smo se za izbor top domena pod bosanskohercegovačkim imenskim prostorom naziva "ba" ) Top domene su jedan od postojećih tačno definisanih državnih ili zajedničkih oznaka za imenovanje na Internetu.

Skype Web pruža mogućnost registriranja domene. Pružamo usluge savjatovanja oko izbora imena domene, vršimo provjeru dostupnosti domene, te registrujemo domenu na Vaš zahtjev.

Rezervirajte Vašu prepoznatljivu domenu za budućnost , bez obzira kada ćete je aktivirati. Brzu provjeru dostupnosti nekih internacionalnih domena možete izvršiti u modulu prikazanom na desnom dijelu stranice.

nazad na vrh