05 Stu

News portal

Najuspješniji čovjek je onaj koji ima najbolje pouzdane informacije. U ovom informacijskom dobu, ljudi i tehnologija postaju nerazmrsivo isprepleteni. Nema sumnje da su nove tehnologije i novi načini komunikacije vrlo uzbudljivi, a ljudi ih koriste, kao sredstvo za kretanje prema tehnološkim proširenju svijesti. Svi mediji imaju veliku moć u dodiru sa ljudima , sa snagom da promjenu svijest ljudi , pa čak i da pokrenu revoluciju koja mijenja svijet. Imate li spremnost prihvatiti ovu odgovornost? Ako je tako, molimo Dobrodošli u StarMo.ba  projekt .Vođeni ovom idejom za redakciju portala StarMo.ba smo u oktobru 2011. realizovali CMS sa nekoliko specifičnih zahtjeva:

Jednostavnost uređivanja za autore sadržaja, uključene funkcije automatskog kreiranja različitih dimenzija fotografiija, uključenje foto i videogalerija u sadržaju, posebnih polja i privitaka uz sadržaje.

U dizajnu: vizuelnu percepciju portala odrediti uz pomoć samih  sadržaja sa kombinacijom od  samo dvije osnovne boje templatea.
Za mobilne korisnike postaviti , automatsko kreiranje portala iz postojećih sadržaja na glavnom portalu, sa uključenim automatskim smanjivanjem fotografija i isključivanjem video sadržaja u direktnom prikazivanju.

Kako redakcija portala StarMo.ba  prati ovaj naš mali svijet pogledajte na adresi www.starmo.ba
nazad na vrh